Idziemy do sądu walczyć o konie z Morskiego Oka - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! Idziemy do sądu walczyć o konie z Morskiego Oka - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!
Idziemy do sądu walczyć o konie z Morskiego Oka

Idziemy do sądu walczyć o konie z Morskiego Oka

W Sądzie Rejonowym w Zakopanem złożyliśy prywatny akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad końmi z Morskiego Oka. O zadawanie cierpień koniom oskarżamy między innymi byłego i obecnego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ale wszyscy sędziowie wydziału karnego wyłączyli się od orzekania z powodu znajomości z poszczególnymi oskarżanymi przez fundację osobami. Sprawę przekazano więc sędziemu wydziału… cywilnego! Ten chce ją umorzyć…

Nasz subsydiarny akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad końmi z Morskiego Oka to efekt ponad 8 lat ciężkiej pracy wielu osób. W tym prawników, ekspertów i aktywistów. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad końmi z Morskiego Oka złożyliśmy jeszcze w grudniu 2014 roku. 

Sprawę najpierw prowadziła Prokuratura Rejonowa w Zakopanem, następnie Prokuratura w Limanowej. Ta umorzyła postępowanie, a Sąd w Zakopanem tę decyzję uchylił po naszym zażaleniu. Ostatecznie, po połączeniu wielu różnych postępowań, trafiła ona do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. I ta umorzyła ją po raz drugi. 

Prywatny akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad końmi z Morskiego Oka

– Zgodnie z procedurą karną, taka sytuacja procesowa otworzyła drogę Fundacji VIVA! do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia – tłumaczy mec. Małgorzata Mazerant, która reprezentuje Vivę! w tej sprawie – Jest to przewidziana w Kodeksie postępowania karnego instytucja, która umożliwia pokrzywdzonym włączenie się do postępowania sądowego i przyjęcie na siebie roli oskarżyciela. Akt został skierowany przeciwko pięciu oskarżonym. W treści aktu postawiono zrzuty m.in. niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez dopuszczenie do wykonywania pracy koni w warunkach stanowiących zagrożenie dla ich życia i zdrowia, co zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt stanowi znęcanie się nad zwierzętami – dodaje. Fundacja Viva! złożyła w tej sprawie oświadczenie o woli występowania w niniejszym postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Opinie biegłych w sprawie znęcania się nad końmi

W postępowaniu przygotowawczym sporządzono kilka opinii biegłych sądowych, które miały zweryfikować dopuszczalność obciążenia koni na trasie Palenica Białczańska-Włosienica. I warunków, w jakich praca ta jest przez nie wykonywana. Jedna z nich potwierdza, że regulamin jest oparty na błędnych obliczeniach eksperta Tatrzańskiego Parku Narodowego. To właśnie ten ekspert „obliczył”, że konie nie pracują w przeciążeniu. I na podstawie tych  błędnych obliczeń Tatrzański Park Narodowy dopuścił regulaminem przewóz wozem ciągniętym przez dwa konie 12 dorosłych osób. Na bardzo stromej, górskiej drodze. 

Biegły sądowy nie zostawił suchej nitki na tych obliczeniach. A to oznacza, że kwestionując je przez wiele lat mieliśmy rację. Co więcej, dyrektor TPN zna treść opinii biegłego, a mimo to nie zrobił i nadal nie robi nic, by zatrzymać cierpienie przeciążonych koni, ciągnących leniwych turystów do Morskiego Oka – mówi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva! – Prokuratura umarzając postępowanie skierowała nawet do TPN-u pismo z wytycznymi, dotyczącymi między innymi konieczności wykonania ponownych obliczeń przeciążeń. TPN ponownie nic z tym nie zrobił. Ostatnią szansą na sprawiedliwość dla tych zwierząt stał się w tej sytuacji subsydiarny akt oskarżenia. Mieliśmy nadzieję, że niezależny sąd rozpozna wszystkie dowody, zgromadzone w ponad 30 tomach akt – tłumaczy.

Sprawa może się nie rozpocząć

Proces może jednak nie dojść do skutku. Z orzekania w tej sprawie wyłączyli się bowiem wszyscy sędziowie wydziału karnego Sądu Rejonowego w Zakopanem. Wskazywali oni na znajomość z osobami, którym w prywatnym akcie oskarżenia stawiamy zarzuty znęcania się nad końmi z Morskiego Oka. W tej sytuacji losowanie sędziego odbyło się spośród sędziów wydziału cywilnego. A ten chce ją umorzyć.

– Materia niniejszego postępowania: konieczność rozstrzygnięcia o tożsamości czynów, konieczność rozstrzygnięcia o temporalnej zbieżności zarzuconych czynów z czynami rozpoznawanymi w odrębnych postępowaniach, a nadto konieczność analizy podstawy prawnej do wystąpienia z subsydiarnym aktem oskarżenia, która to procedura niejednokrotnie budziła już poważne spory i wątpliwości wskazuje na zasadność jej badania przez Sędziego orzekającego w takich sprawach – mówi mec. Małgorzata Mazerant – Wymaga ona bowiem gruntowanej znajomości procedury karnej i doświadczenia w sprawach tego typu. Orzekanie przez Sędziego cywilistę nie daje gwarancji rzetelnej i pełnej analizy na podstawie kodeksu postępowania karnego. Mając na uwadze osoby oskarżonych, a są to osoby powszechnie znane na terenie Zakopanego, ilość materiału dowodowego, poziom skomplikowania sprawy oraz emocje jakie wzbudza materia stanowiące oś sporu, zasadnym by było, aby sprawa została rozpoznana przez Sędziego karnistę, najlepiej spoza tego okręgu. Gwarantowałoby to bezstronność i rzetelność w orzekaniu w przedmiotowej sprawie – tłumaczy.

Chcemy, by decyzję podjął Sąd Najwyższy

W tej sytuacji Viva! złożyła wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wyłączenie Sądu w Zakopanem od orzekania w tej sprawie. I o przekazanie jej innemu, równorzędnemu sądowi ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. 

Musimy pamietać, że transport konny do Morskiego Oka budzi ogromne emocje społeczne. Z badań opinii publicznej wynika, że 68% Polek i Polaków chce jego likwidacji. I teraz wyobraźmy sobie, jak bardzo spadnie zaufanie opinii publicznej do wymiaru sprawiedliwości, jeśli sprawę karną, tak bardzo skomplikowaną i obszerną, dotyczącą cierpienia zwierząt, które oburza większość obywateli, umorzy sędzia na co dzień orzekający w wydziale cywilnym – mówi Anna Plaszczyk – Wszyscy chcemy tylko jednego. Sprawiedliwego procesu. Pochylenia się nad dowodami świadczącymi o cierpieniu tych zwierząt. Byliśmy przekonani, że jak już sprawa trafi do sądu, tak właśnie się stanie. Dziś nie jestem tego już tego taka pewna. Podobne odczucie może mieć większość społeczeństwa – dodaje. 

Konie z Morskiego Oka pracują ponad siły

Przypomnijmy. Zgodnie z obliczeniami specjalistów, wykonanymi na zlecenie Vivy!, konie z Morskiego Oka pracują w przeciążeniu około tony. Wyliczenia te dotyczą tylko 12 osób dorosłych, nie obejmują dopuszczonych regulaminem dodatkowych dzieci i bagaży, które powodują jeszcze większe przeciążenie. Na to wszystko pozwala regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego, obejmujący zasady świadczenia transportu konnego na trasie do Morskiego Oka. A wszystko na drodze publicznej, podlegającej staroście powiatowemu w Zakopanem.

Na trasie każdego roku pracuje nawet ponad 300 koni. Statystycznie co 5 lat wymieniane są wszystkie pracujące tam zwierzęta. Wiele z nich po wycofaniu z pracy trafia do rzeźni, a na ich miejsce przy wozach kupowane są nowe zwierzęta. 

Posiedzenie w przedmiocie umorzenia subsydiarnego aktu oskarżenia Fundacji Viva! w sprawie znęcania się nad końmi z Morskiego Oka zaplanowane jest na 8:30, 1 marca 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Zakopanem. Jeśli Sąd uwzględni wniosek Fundacji i zwróci się do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpatrzenia innemu sądowi – posiedzenie prawdopodobnie się nie odbędzie. 

Co możesz zrobić?

Podpisz naszą petycję. Nie wsiadaj na wozy, nie płać za cierpienie koni. Podaj dalej ten tekst, by jak najwięcej osób dowiedziało się o sprawie koni z Morskiego Oka.

Kontakt

Zapisz się na nasz newsletter
i otrzymuj najnowsze informacje.

Nasza społeczność na Facebooku Nasza społeczność na Facebooku

Ratuj Konie :
E-mail : info@ratujkonie.pl
Tel. : 797 649 508
BNP Paribas 19 1600 1462 1030 9079 0000 0025

Biuro :
Fundacja Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt - Viva!
ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa
www.viva.org.pl

KRS 0000135274
NIP 525-21-91-290
Regon 016409834

Ładowanie treści wpisu

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.