Petycja dot. Morskiego Oka

Petycja w sprawie natychmiastowej likwidacji transportu konnego na trasie do Morskiego Oka.