Regulamin konkursu „Koń roku 2023” - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! Regulamin konkursu „Koń roku 2023” - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!
Regulamin konkursu „Koń roku 2023”

Regulamin konkursu „Koń roku 2023”

Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! z siedzibą w Warszawie, ul. Kawęczyńska 16/39, KRS 0000135274
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie Polski. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i polubienie profilu ratujkonie.pl (https://www.facebook.com/Kampania.przeciwko.zabijaniu.koni) w tym serwisie. 
 3. Konkurs trwa od 30 listopada 2023 roku do końca dnia 15 grudnia 2023 roku. 
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 18 grudnia 2023 roku za pośrednictwem fanpage’a ratujkonie.pl w portalu Facebook. 
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage ratujkonie.pl na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Kampania.przeciwko.zabijaniu.koni
 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik zaobserwuje także fanpage’a Ratuj Konie na Instagramie: https://www.instagram.com/ratuj_konie/. 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym w komentarzu zdjęcia swojego konia własnego autorstwa oraz krótkiego opisu, dlaczego właśnie ten koń powinien zostać koniem roku 2023.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie konia. 
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców. 
 4. Koń roku zostanie wybrany przez osoby głosujące lajkami przy danej pracy konkursowej. W tej rywalizacji przyznane zostanie 1, 2 i 3 miejsce dla zdjęć z kolejno największą liczbą lajków. Dodatkowo dwa wyróżnienia przyzna jury Ratuj Konie. 
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem osobnego postu i wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. Jeśli uczestnik nie ma włączonej możliwości wysyłania do niego wiadomości prywatnych – warunkiem odbioru nagrody jest kontakt z fanpage ratujkonie.pl w wiadomości prywatnej.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest: 1 miejsce – kalendarz ścienny Ratuj Konie 2024, 3 pary skarpetek z końmi, przypinka; 2 miejsce: kalendarz ścienny Ratuj Konie 2024, 2 pary skarpetek z końmi; 3 miejsce: kalendarz ścienny Ratuj Konie 2024, 1 para skarpetek z końmi; Wyróżnienie: 1 para skarpetek z końmi. 
 2. Nagrodę można odebrać podając w wiadomości prywatnej do profilu ratujkonie.pl w portalu Facebook adres do wysyłki nas terenie Polski. 
 3. Adres do wysyłki Nagrody należy podać najpóźniej do dnia 20 grudnia 2023 roku, po tym czasie Nagroda traci ważność. 
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’ach Fundacji Viva!  i udostępnić w osobnych poście/relacji/rolce zdjęcie i historię wygranych Koni Roku 2023. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać na adres: Ratuj Konie, Fundacja Viva!, ul. Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Koń Roku 2023). 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! z siedzibą w Warszawie, ul. Kawęczyńska 16/39, KRS 0000135274. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@rt-net.pl. Z polityką prywatności Organizatora można zapoznać się pod adresem https://viva.org.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku ratujkonie.pl. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage ratujkonie.pl w portalu Facebook. 
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Kontakt

Zapisz się na nasz newsletter
i otrzymuj najnowsze informacje.

Nasza społeczność na Facebooku Nasza społeczność na Facebooku

Ratuj Konie :
E-mail : info@ratujkonie.pl
Tel. : 797 649 508
BNP Paribas 19 1600 1462 1030 9079 0000 0025

Biuro :
Fundacja Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt - Viva!
ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa
www.viva.org.pl

KRS 0000135274
NIP 525-21-91-290
Regon 016409834

Ładowanie treści wpisu

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.