Regulamin adopcji - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! Regulamin adopcji - Ratuj konie | Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!

Regulamin adopcji

Adopcje realne

Konie będące własnością Fundacji Viva oddawane są do adopcji nieodpłatnie. Wszelkie dotacje są przyjmowane wyłącznie na konto. Wzór umowy adopcyjnej znajduje się tu: umowa_adopcji Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie adopcji realnych: Iza telefon: 797 649 509 e-mail: info@ratujkonie.pl
Jeśli jesteś zainteresowany adopcją konia, wypełnij formularz zgłoszeniowy, przyspieszy to proces weryfikacji przyszłego domu adopcyjnego. Formularz znajdziesz tu: https://www.ratujkonie.pl/ankieta/
konie do adopcji stacjonarnej znajdziesz tu:

https://www.ratujkonie.pl/category/nasze-konie/konie-do-adopcji-stacjonarnej/

Adopcje wirtualne

Jeśli nie możesz przygarnąć zwierzęcia do domu a chcesz mu pomóc – możesz objąć je wirtualną adopcją czyli opieką na odległość polegającą na comiesięcznych wpłatach na koszty jego utrzymania. Aby dokonać formalności objęcia zwierzęcia wirtualną opieką wystarczy, podpisać umowę adopcji wirtualnej i przesłać do nas .
Tu możesz ją znaleźć: UMOWA ADOPCJI WIRTUALNEJ KONIA
W celu zapewnienia środków na wszystkie potrzeby zwierzęcia istnieje możliwość adopcji wirtualnej tego samego zwierzęcia przez wiele osób. Jeśli zdecydujesz się na wirtualną adopcję któregoś ze zwierząt, informacja o tym, wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem lub wpisanym w formularz nickiem, zostanie umieszczona na naszej stronie obok jego zdjęcia, oczywiście jeśli będziesz sobie tego życzyć 🙂 Podstawowym naszym celem pozostaje jednak znalezienie domu dla uratowanych zwierząt. Zastrzegamy więc sobie prawo oddania Twojego podopiecznego nowemu opiekunowi, który zdecyduje się na jego adopcję (realną, nie na odległość). Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się z tego faktu razem z nami. Oczywiście powiadomimy Cię jak najszybciej o przeprowadzonej adopcji. Liczymy także na Twoją pomoc w szukaniu prawdziwego domu dla wirtualnego podopiecznego. Pamiętaj też, aby zgłosić nam, jeśli nie będziesz w stanie dłużej płacić za swojego podopiecznego. Być może ktoś inny go wybierze i obejmie wirtualną opieką. Polecamy formę stałych zleceń bankowych dzięki, którym nie musisz pamiętać o regularnych przelewach. Wirtualny opiekun nie ma obowiązku ponosić żadnych dodatkowych kosztów ponad miesięczną opłatę, w szczególności nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia w przypadku, gdy zwierzę zachoruje. Wpłaty należy przekazywać na konto fundacji: Fundacja MRNRZ Viva! Bank BGŻ  73 2030 0045 1110 0000 0255 8330

Obowiązek informacyjny dla osób podchodzących do procesu adopcyjnego zwierząt w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu adopcji (w tym: weryfikacji rodziny adopcyjnej, dokumentów, faktycznego przekazania zwierząt) oraz późniejszej pracy z rodziną adopcyjną.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, Prokuraturze, innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku:

– negatywnej weryfikacji rodziny adopcyjnej niezwłocznie po odmowie adopcji,

– podpisania umowy adopcyjnej bezterminowo ze względu na bezpieczeństwo i życie zwierząt.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości adopcji zwierząt.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt

Zapisz się na nasz newsletter
i otrzymuj najnowsze informacje.

Nasza społeczność na Facebooku Nasza społeczność na Facebooku

Ratuj Konie :
E-mail : info@ratujkonie.pl
Tel. : 797 649 508
BNP Paribas 19 1600 1462 1030 9079 0000 0025

Biuro :
Fundacja Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt - Viva!
ul. Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa
www.viva.org.pl

KRS 0000135274
NIP 525-21-91-290
Regon 016409834

Ładowanie treści wpisu

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.